Het is net als een VCA in Nederland. Het recht van de werknemer op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd door de grondwet van de Republiek Litouwen, de wet inzake veiligheid en gezondheid op het werk en door andere voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Werkgevers moeten zorgen voor gezondheid en veilige werkomstandigheden voor werknemers.

De gezondheidstoestand en de veiligheid van werk in ondernemingen, instellingen of organisaties wordt beoordeeld op basis van de manier waarop arbeidsmiddelen, arbeidsomstandigheden in het bedrijf en zijn afdelingen voldoen aan de eisen van veiligheid en gezondheid op het werk in de wetgeving.
In de praktijk moeten alle juridische entiteiten zich houden aan de veiligheidsvereisten van het werk en regelmatig hun bestaande documentatie (instructies, training, instructies voor coaching) aanpassen aan de wettelijke vereisten die door de staat in deze gebieden zijn vastgesteld.
Naleving van de arbeid veiligheidsvereisten wordt gecontroleerd door de arbeidsinspectie van de staat.

Voorbereiding van normatieve documenten voor veiligheid en gezondheid op het werk:

Professioneel toezicht op de arbeidsveiligheid vanaf de voorbereiding van het originele document tot de uitvoering van arbeidsveiligheids- en gezondheidsdiensten.

De zorg van ons bedrijf is om de veiligheid van werk en de gezondheid van uw bedrijf te helpen waarborgen. De voorbereide documenten zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in de Republiek Litouwen en veiligheids- en gezondheidsspecialisten zullen de volgende voorbereidende werkzaamheden voor documenten uitvoeren:

 • Alle verplichte logboeken en leggen u uit hoe u ze moet bewaren;
 • Bedrijfsveiligheids- en gezondheidsinstructies;
 • De handleiding voor brandveiligheid van het bedrijf;
 • Het huishoudelijk reglement van het bedrijf;
 • Alle noodzakelijke documenten voor de oprichting van de bedrijfsveiligheidsdienst;
 • Alle noodzakelijke documenten voor de oprichting van de commissie veiligheid en gezondheid op het werk van het bedrijf;
 • Documenten voor gevaarlijk werk, training en kennis van werknemers;
 • Documenten over preventieve maatregelen voor beroepsziekten, ongevallen met betrekking tot verkeer en dronkenschap;
 • Een lijst met persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn uitgegeven aan werknemers van het bedrijf;
 • Een schema voor de gezondheidscontroles van het bedrijf;
 • Alle noodzakelijke orders van de bedrijfsleider op het gebied van bedrijfsveiligheid en -gezondheid;
 • Adviseer bedrijven over alle andere arbeid gerelateerde veiligheids- en gezondheidskwesties;
 • Beoordeling van het arbeidsrisico
Veiligheid en gezondheid in de werkomgeving