Bedrijf te koop in Litouwen

BASIC VOORDELEN

VOORNAAMSTE FOUTEN

Startende bedrijven zijn al klaar, waardoor financiering voor het laten groeien van een bedrijf eenvoudiger is, producten of diensten die aan de markt worden aangeboden, zijn al bekend.

Marketingtools zullen al getest en operationeel zijn.

Effectief personeel.

Veel van de andere initiële problemen zullen waarschijnlijk worden opgelost door optimale oplossingen te vinden - mogelijke fouten worden vermeden.

Het is waarschijnlijk dat een aankooptransactie meteen een grote initiële investering vereist, inclusief de kosten van de inkoop, ingehuurde experts, etc.

De nieuwe eigenaar kan bepaalde fouten in het beheer mogelijk niet voorkomen, moet mogelijk extra financiering voor de operatie verstrekken.

Aangezien bestaande klanten, partners en werknemers zullen reageren op veranderingen in eigenaars en in hoeverre deze de resultaten kunnen beïnvloeden.

Het verkoopcontract van een bedrijf in het buitenland wordt vaak beschouwd als een alternatief voor het kopen en verkopen van aandelen en kan in sommige gevallen zelfs meer in overeenstemming zijn met de belangen van de partijen.

Verkoop van aandelen - verkoopt alles: klanten, medewerkers, alle bezittingen.

Het bedrijf Litouwen wordt juridisch beschouwd als een onroerend goed. Bij overdracht van deze goederen moeten de regels voor de overdracht van onroerend goed, met vermelding van de strikte notariële vorm, publicatie in het openbaar register, overdracht van de overdracht van de vennootschap en acceptatiehandeling, enz. In acht worden genomen. vereisten.

Volgens de huidige wetgeving is het moeilijk om duidelijk te onderscheiden wanneer een onderneming als een activacomplex moet worden verkocht en wanneer de activa en rechten en verplichtingen van het bedrijf kunnen worden verkocht. De laatste transactie is veel eenvoudiger en voordeliger in termen van tijd, dus zelfs als het nodig is om de activa en / of rechten voor meerdere van dergelijke transacties over te dragen, zelfs om het gehele vastgoedcomplex over te dragen.